a múzeumról
kiállítások
  állandó kiállítások
  időszakos kiállítás
hírek, események
foglalkozások
képtár
támogatóink
linkek
Múzeum Baráti Kör

kiállítások - időszakos kiállítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. május 22-én, pénteken 17 órakor nyílik a

A RUBIK KOCKA KORA TÁPIÓSZELÉN - EMLÉKEINK A 70-ES ÉVEKBŐL

című helytörténeti kiállítás.

 A tárlat a Múzeumbaráti Kör és a Tápiószele Régen közösségi portálközreműködésével készült.
A kiállítást megnyitja: Csáky Attila producer

A tárlatot bemutatja: Dobos Imre, a Tápiószele Régen közösségi oldal működtetője

PROGRAM:

A Jászsági Hagyományőrző Egylet és a Berényi Színjátékos Társaság előadása:

H. Bathó Edit – Kormos László – Pócz István: IMÁDOK ÉLNI… - zenés vagdalt a hatvanas-hetvenes évek fordulójáról, a kor slágereivel fűszerezve, közreműködik az ETNA zenekar

A kiállítás kurátora: Gócsáné dr. Móró Csilla történész - múzeumigazgató


 

Számítógépes grafikai munka: Kádárné Kovács Mária, Ferenczy Múzeum


 

Nyomtatás: Ferenczy Múzeum Grafikai Műhely, Szentendre.


 A kiállításon a Blaskovich Múzeum Baráti Kör tagjainak tárgyai, öltözetei láthatóak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A NAGY HÁBORÚ EMLÉKEZETE
Tápiószeleiek az első világháborúban

 

 

Szeptember 20-án Dr. Szabó József János hadtörténész nyitotta meg a tápiószelei múzeum világháborús centenáriumi kiállítását.  A történeti tárlat egyik egysége Blaskovich György, a múzeumalapító tárgyai, fotói köré szerveződött. A másik, a nagyobb egységben a tápiószelei katonák emlékei, katonaportrék, csoportképek, harctéri fotók, haza írt levelezőlapok sorakoznak. A személyes emlékek sorából kiemelkedik két katona életútja. Szántha József kovács (később malomtulajdonos) négy éven át a haditengerészetnél szolgált. Varga János, aki több harctéri felvételt őrzött meg, hivatásos katonaként a második világháborúban is részt vett. Az egyéni élettörténetekből megállapítható, hogy a tápiószelei katonák többsége több fronton, a háború végéig harcolt. A monarchia korabeli térképén kis táblákkal jeleztük Tápiószelét és a galíciai, bukovinai, szerb, olasz frontok helyszínét.
A kiállítás tárgyi anyagát elsősorban a Blaskovich család gyűjteménye adja. Könnyű és nehézlovassági szablyák, döfő szuronyok, utászkard mellett a múzeumalapító Blaskovich György (1873-1960) első világháború idején használt katonai zubbonya, huszár csákója, kardja is megtekinthető. Még soha be nem mutatott fotók egy katonai kórház mindennapjaiba adnak betekintést. Ezek a múzeumalapító fivér személyes emlékei, mivel Blaskovich György a fővárosban lévő 17-es honvéd huszárkórházban töltötte négy éves katonai szolgálatát.
Igyekeztünk a harctér hangulatát érzékeltetni, ezért felépítettünk egy fedezéket, amit a katona mindennapjainak tárgyaival (lópokrócos priccs, katonaládák, csizma, katonasapka, csajka, kulacs, borotválkozó- és evő eszközök) rendeztünk be.  Az első világháborúhoz kötődő lövészárok hadviselés elemei a homokzsák, szögesdrót jelképezik a front színterét.
1914-és 1918 között Tápiószele 7200 fős lakosságából 1510 személy vonult be katonának. Közülük 207 fő soha nem tért haza. Neveiket olvashatjuk a tárlat latin kereszt formájú installációján.  A hősök kőbe vésett emlékezete az a mészkő szoborcsoport, amit 1924. augusztus 3-án avattak fel a település központjában.  Az emlékmű egykori és mai környezetét színes fotónagyítások segítségével ismerheti meg a látogató.

A történeti tárlat az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával jött létre, 2015. május 10-ig látogatható.


 

 

AZ ELSŐ NAGY HÁBORÚ EMLÉKEZETE
Tápiószeleiek az első világháborúban c. történeti kiállítás nyílik

 

 

2014. szeptember 20-án, szombaton 16 órakor a tápiószelei múzeumban.
A világháború kitörésének centenáriumára rendezett tárlatot megnyitja
 DR. SZABÓ JÓZSEF JÁNOS HADTÖRTÉNÉSZ.
Köszöntőt mond Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi docens, igazgató, Ferenczy Múzeum
A megnyitónDr. Szabó József János hadtörténész vetített képes előadással eleveníti fel a korabeli eseményeket.
A kiállításon a múzeum történeti tárgyi, fotó - és könyvtárának korabeli dokumentumai mellett közreadjuk a helyiektől a közelmúltban kapott családi fényképeket, emlékeket is.

 

A kiállítás kurátora: Gócsáné Dr. Móró Csilla történész - igazgató, Blaskovich Múzeum
A tárlatot rendezte Homoki Gyula és Kecskés Robin,
számítógépes grafikai munka Kádárné Kovács Mária Ferenczy Múzeum,
fotóreprodukció Gócsa Fotó Kft.
A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.
A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2014. május 23-án nyílt és szeptember 12-ig látogatható

 

aTÁPIÓSZELE RÉGEN-EMLÉKEINK KÉPEKBEN

című helytörténeti fotókiállítás.

A  Tápiószele Régen  Facebook közösségi oldal és a Blaskovich Múzeum anyagából válogatott 

kiállításon 1899-tól 1969-ig láthatunk fényképfelvételeket. A terem falain középütt futó óriás "filmszalag" egy-egy kockája egy-egy témát mutat be. Így megismerhetjük a település  köztereit, épületeit, jellegzetes tereit 1900 -1945 között és az 1950-60-as években. Képek elevenítik meg a családi élet hétköznapjait, ünnepeit, a községi ünnepségeket a második világháború előtt, valamint az 50-60-as években. Régi arcok között közéleti és egyszerű embereket, civil szervezetek tagjait, intézmények dolgozóit ismerhetünk fel. Iskolai csoportképek sora látható az 1900-1950 és az 195-1969 közötti időszakból. Képek sora idézi a sport, bölcsődei, óvodai és iskolai életet.

 

     

 

 

 

 

„ÉS NEMVESZ RAJTUK ERŐT A HALÁL”

RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁS
a tápiószelei múzeumban 2014. március 21-től 2014. május 18-ig látogatható

 

A kiállítás koncepciója, hogy közelebb hozza a látogatókat a régészek munkájához, annak legérdekesebb részéhez a sírok feltárásához
Jelen kiállítás Pest megye területén előkerült legérdekesebb sírokat mutatja be "in situ" módon, tehát abban az állapotban, ahogyan a régészek a feltárás közben látták.

A kiállítás három részre tagolódik: 
            Az első részben a korai földművelők temetkezéseit mutatjuk be. Meglepő, hogy az abban a korban itt élő emberek milyen intenzív kereskedelmet folytattak
távolabbi, főként az Égei-tenger vidékén élőkkel. Erre utalnak a sírokban előkerült tengeri kagylóékszerek.
            A második részben a rézkor időszakába érünk át, itt egy igen gazdag mellékletes temetkezés mellett, animációs vetítésen megtekintheti a látogató a rézkor egy igen érdekes és viharos időszakából származó "tömegsír" feltárását.
Ebben a teremben található a világhírű budakalászi kocsi modell is, melyet a kocsi első ábrázolásának gondol a kutatás.
            A harmadik egységben a bronzkor és a kelta időszakba jutunk.  Fontos szerepet szánunk az eddig jobbára ismeretlen, de igen gazdag korabronzkori ún. "harangedényes" időszak bemutatásának. Ez a kultúra egészen Portugáliától Közép- Európáig terjedt el. Az utóbbi évek kutatásának, feltárásainak eredménye, hogy Budapest környékén került elő az eddigi két legnagyobb temető.
A kelta népet egy igen gazdag asszony temetkezésének bemutatásával jelenítjük meg.
Minden teremben poszterek segítik az elmélyülést. A poszterek alján Kölyöklexikon megnevezéssel a kisebbek számára rövid összefoglalókat helyeztünk el.

A kiállítás érdekes, interaktív része a multimédiás tartalom. Egy tablet gépen a látogató maga is feltárhatja a sírokat és bővebb információkat kaphat a feltárásokról és a leletekről.

A látogatókat egy meglepetés film is várja: egy különleges perspektívájú film, mely egy harangedényes temetkezést és a sír életét szemlélteti a feltárásig. 

 

Szeretettel várjuk az írásbeliség előtti korok tárgyi emlékei iránt érdeklődő felnőtteket, diákokat és osztályokat kiállításunkon. A régészeti kiállításhoz múzeumi órát kínálunk.
  

 

A  Tápiószele Régen  Facebook közösségi oldal és a Blaskovich Múzeum anyagából válogatott 
A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG
A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁGA megnyitónDr. Szabó József János hadtörténész eleveníti fel a korabeli eseményeket. A kiállításon a múzeum történeti tárgyi, fotó - és könyvtárának korabeli dokumentumai mellett közreadjuk a helyiektől a közelmúltban kapott családi fényképeket, emlékeket is.A kiállítás kurátora: A tárlatot rendezte , számítógépes grafikai munka Ferenczy Múzeum,fotóreprodukció A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG
Köszöntőt mondFerenczy MúzeumA megnyitónDr. Szabó József János hadtörténész eleveníti fel a korabeli eseményeket. A kiállításon a múzeum történeti tárgyi, fotó - és könyvtárának korabeli dokumentumai mellett közreadjuk a helyiektől a közelmúltban kapott családi fényképeket, emlékeket is.A kiállítás kurátora: A tárlatot rendezte , számítógépes grafikai munka Ferenczy Múzeum,fotóreprodukció A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG
A megnyitónDr. Szabó József János hadtörténész eleveníti fel a korabeli eseményeket. A kiállításon a múzeum történeti tárgyi, fotó - és könyvtárának korabeli dokumentumai mellett közreadjuk a helyiektől a közelmúltban kapott családi fényképeket, emlékeket is.A kiállítás kurátora: A tárlatot rendezte , számítógépes grafikai munka Ferenczy Múzeum,fotóreprodukció A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁGKöszöntőt mondFerenczy MúzeumA megnyitónDr. Szabó József János hadtörténész eleveníti fel a korabeli eseményeket. A kiállításon a múzeum történeti tárgyi, fotó - és könyvtárának korabeli dokumentumai mellett közreadjuk a helyiektől a közelmúltban kapott családi fényképeket, emlékeket is.A kiállítás kurátora: A tárlatot rendezte , számítógépes grafikai munka Ferenczy Múzeum,fotóreprodukció A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG
Köszöntőt mondFerenczy MúzeumA megnyitónDr. Szabó József János hadtörténész eleveníti fel a korabeli eseményeket. A kiállításon a múzeum történeti tárgyi, fotó - és könyvtárának korabeli dokumentumai mellett közreadjuk a helyiektől a közelmúltban kapott családi fényképeket, emlékeket is.A kiállítás kurátora: A tárlatot rendezte , számítógépes grafikai munka Ferenczy Múzeum,fotóreprodukció A történeti tárlat 2015. május 10-ig tekinthető meg.A kiállítás támogatója 1914-1918 ELSŐ VILÁGHÁBORÚS CENTENÁRIUMI EMLÉKBIZOTTSÁG